Lotte Rensen is een bevlogen expert op het gebied van complexe maatschappelijke vraagstukken en social movement building. Ze zet zich met hart en ziel in voor het bevorderen van de positie en het welzijn van vrouwen en kwetsbare groepen in de maatschappij. Haar talent voor empatisch luisteren, het stellen van doortastende vragen en het doen van scherpe observaties maken haar tot een doeltreffende strateeg, verbinder en leider. Lotte is een taboebreker die graag verhalen (van mensen) vertelt, die nog onvoldoende gehoord worden.

Momenteel werkt Lotte bij KWF Kankerbestrijding als strateeg op het thema Psychosociale Zorg. Hier coördineert ze o.a. de totstandkoming en uitvoer van de strategie rondom Kanker & Werk. Als lid van de werkgroep Diversiteit & Inclusie zet Lotte zich in voor het verkleinen van Sociaal economische Gezondheidsverschillen (SEGV), zodat álle Nederlanders die geraakt worden door kanker kunnen rekenen op de best passende zorg en ondersteuning.

Lotte is oprichter van Ambitieuze Meisjes; met ruim 45.000 leden de grootste community voor vrouwelijk talent van Nederland. Naast haar werkzaamheden voor KWF en AM volgt ze een opleiding tot Holistisch Therapeut en Coach. Het is haar droom om een eigen praktijk te starten, vanuit waar ze individuele en groepen vrouwen kan begeleiden maar ook bedrijfsopstellingen en teamcoaching kan verzorgen. 

Eerder was Lotte werkzaam als Senior beleidsmedewerker Gender & LHBTI Emancipatie bij de Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als manager Marketing, Communicatie & Fondsenwerving bij Atria, het kennisinstituut voor emancipatie & vrouwengeschiedenis en werkte ze als Digital & Online Expert bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Bij OCW werkte Lotte aan de totstandkoming van het Nationaal Actieprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld, n.a.v. de onthullingen bij The Voice of Holland en AJAX.  Bij Rutgers trok ze o.a. de kar voor SheDecides, de internationale vrouwenrechten movement die werd opgericht door oud-minister Ploumen. Ook zette ze zich hier in als Voorzitter van de Ondernemingsraad tijdens de verkenning die leidde tot de fusie met Dance4Life. Van 2020 tot 2022 nam Lotte zitting in de Raad van Advies van Corporate Queer.

Met het onderzoek dat Lotte vanuit het RadboudUMC REshape Innovation Center verrichtte naar de psychosociale zorgbehoefte van jongvolwassenen met kanker studeerde zij in 2016 Cum Laude af van de Master Crossover Creativity. De evidence-based interventie Hand-in-handleiding die Lotte op basis van het onderzoek ontwikkelde wordt nog altijd ingezet door ziekenhuizen en patiënten in Nederland en België.

In 2021 was Lotte één van de genomineerden voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Voor deze gerenommeerde regeringsprijs komen personen in aanmerking die zich inzetten om een inspirerende bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. Lotte’s werk als voorvechter van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid werd in november 2019 onderscheidden met de Golden Girl Award, van vrouwenrechtenorganisatie YWCA The Netherlands. In 2017 won zij de Viva400 award, in de categorie Wereldverbeteraars. Glamour Magazine riep Lotte uit tot één van de honderd Nederlandse vrouwen, geboren na 1974, die een voorbeeld zijn voor hun generatie.

Lotte’s drang om zich in te zetten voor het bevorderen van gendergelijkheid en de emancipatie van kwetsbaren groepen begon al vroeg. Als VMBO-leerling op een VMBO/HAVO/VWO scholengemeenschap, waar jongeren met verschillende sociaal-economische maar ook cultureel-religieuze achtergronden onderwijs genoten, ondervond ze aan den lijve de impact van sociale ongelijkheid.

De plek waar je wieg staat en de situatie waar je in opgroeit zou geen gevolgen mogen hebben voor je kansengelijkheid in onderwijs en werk, of je toegang tot goede zorg.

Net zoals dat religie, etniciteit, seksuele gerichtheid en eventuele fysieke of mentale beperkingen dat niet zouden moeten beïnvloeden.

Lotte zet zich actief in om sociale en gendergelijkheid te bevorderen en discriminatie terug te dringen. Ze gelooft dat de combinatie van gelijke kansen, eigen inzet en empowerment door rolmodellen ertoe leidt dat iedereen architect van diens eigen leven en toekomst kan worden. Dat rolmodel wil Lotte met haar verhaal en ervaring dan ook graag zijn voor anderen.