Grote opgaven en complexe vraagstukken: ik bijt me er graag in vast. Zeker wanneer er een maatschappelijk belang mee gemoeid is en het gaat over het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen. Of het nu gaat over zorg, onderwijs, kunst & cultuur of arbeid: zolang de mens centraal staat kun je me bellen als je een goed doordachte, stevig onderbouwde en praktisch uitvoerbare strategie nodig hebt.

Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van allerlei strategieën en beleidsdocumenten. Zowel binnen het communicatievak als in mijn rol als senior beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid.

Zo stelde ik voor Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, een online presence plan op. Dit plan vormde de basis van de herstructurering van het weblandschap (een wildgroei van 23 websites terugbrengen naar twee corporate websites en 3 label websites) en de social media strategie. Als voorzitter van de Ondernemingsraad, ten tijde van de voorgenomen fusie met Dance4Life, voerde ik een cultuuronderzoek uit binnen beide organisaties en schreef op basis hiervan een aanbevelingsplan voor het samenvoegen van de verschillende culturen. Bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie & vrouwengeschiedenis trok ik de kar bij de ontwikkeling van de organisatiestrategie. Voor het Nationaal AYA Jong & Kanker zorgnetwerk deed ik onderzoek naar de psychosociale zorgbehoefte van jongvolwassenen met kanker en ontwikkelde ik een kosteloze interventie om hier laagdrempelig op in te spelen. Vanuit de Directie Emancipatie hield ik de pen vast voor de Kamerbrief rondom de contouren van het nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Kortom: geen uitdaging te groot of te complex! Van mensen met wie ik heb gewerkt krijg ik regelmatig terug dat ze onder de indruk zijn van de snelheid waarmee ik mijn werk doe en vooral ook de creativiteit en ogenschijnlijke simpelheid van de oplossingen die ik aandraag.

Ik geloof zelf dat ik succesvol ben in mijn werk omdat ik geen beleid en plannen maak vóór doelgroepen, maar mét doelgroepen. Net zoals ik werk aan human centered design werk ik aan human centered beleid.

Ik vind het belangrijk om niet óver mensen te praten, maar mét mensen. Alleen op die manier kom je in mijn ogen tot een duurzaam en breedgedragen resultaat.

Heb jij een vraagstuk waar je op vastloopt en ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met me op!