In deze huidige tijd, waarin juice kanalen als paddestoelen uit de grond schieten, influencers zichzelf als expert op het digitale podium zetten en de ‘deep fakes’ en ‘fake news’ je om de oren vliegen, vind ik het extra belangrijk dat feitelijk juiste informatie goed toegankelijk wordt gemaakt en blijft. Zodat iedereen de mogelijkheid blijft houden om zich in te lezen en verdiepen in kwesties met een groot maatschappelijk belang. Zaken die ons allemaal raken en waarover veelvuldig gesproken wordt in het maatschappelijk debat.

Door via de media feiten en onderbouwende cijfers rondom actuele thema’s over het voetlicht te brengen, probeer ik eraan bij te dragen dat mensen in staat zijn om een constructieve dialoog te blijven voeren, met meer begrip of in ieder geval wederzijds respect voor eventuele verschillen in standpunten. Om op die manier meer sociale cohesie te bewerkstelligen en verdere polarisatie tegen te gaan.

De afgelopen jaren heb ik zelf vanuit Ambitieuze Meisjes heel wat interviews gegeven aan media, o.a. over de loonkloof, de uitbreiding van het partnerverlof na geboorte en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Daarnaast heb ik ook anderen mogen ondersteunen in hun (internationale)  woordvoering, waaronder de directeur-bestuurders van Rutgers en Atria en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook stel ik met regelmaat persberichten op, die vervolgens worden overgenomen in landelijke dag-, vak- en vrouwenbladen.

Heb jij een nieuwswaardig verhaal, onderzoek of product dat je graag onder de aandacht wil brengen, maar weet je niet hoe je een goed persbericht schrijft? Wil je beter worden in het overbrengen van je boodschap tijdens interviews? Of sparren over hoe jij jezelf beter in de kijker kan spelen bij journalisten? Neem dan contact met me op om te horen wat ik voor jou kan betekenen.