In 2021 was ik één van de genomineerden voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Deze regeringsprijs voor vrouwenemancipatie wordt eenmaal in de twee jaar door de minister van Emancipatie toegekend aan een persoon, een groep of een instantie die zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet voor verbetering van de positie van vrouwen of meisjes in de samenleving.

Mijn nominatie werd als volgt aangekondigd (Bron: website Joke Smit aanmoedigingsprijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap):

“Lotte is founder van AM (Ambitieuze Meisjes). Het is haar missie om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken voor jonge vrouwen. Lotte streeft naar een klimaat waarbinnen vrouwelijke young professionals en startende ondernemers op een verantwoorde wijze, met gelijke kansen en beloningen, kunnen werken aan de realisatie van hun carrière doelen. Op deze manier wil ze ervoor zorgen dat álle vrouwen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en dat het bedrijfsleven hier een representatieve afspiegeling van is. Onder haar bezielende leiding groeide AM uit tot de grootste community voor jong vrouwelijk talent van Nederland, met een achterban van bijna 40.000 leden. Regelmatig spreekt Lotte zich in de media uit over thema’s als grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, het glazenplafond, quota, ongelijke beloning, verlofregelingen, discriminatie en de burn-out epidemie.

In alles wat zij doet wordt Lotte gedreven door haar persoonlijke missie om vrouwen vanuit een onafhankelijke positie keuzes te laten maken voor hun eigen leven. Kenmerkend hierbij is de openheid en kwetsbaarheid waarmee ze zich uitspreekt over haar persoonlijke ervaring met de thema’s waar ze zich voor inzet.

Hiermee is ze een inspirerend voorbeeld voor andere vrouwen en maakt zij voor hen de weg vrij. Met AM heeft Lotte een safe space gerealiseerd waar jonge vrouwen hun vragen kunnen stellen en waar zij elkaar helpen om de volgende stap in hun werkzame leven te zetten. Door jonge vrouwen in een vroeg stadium van hun carrière bewust te maken van de kansen die samenwerking biedt, zet Lotte een cultuurverandering in gang die het aloude krabbenmand effect tegengaat. Op deze manier levert zij een waardevolle, duurzame bijdrage aan meer diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven; de AM leden van het eerste uur bekleden inmiddels invloedrijke, bestuurlijke functies en helpen starters nu vooruit. Om op de borging van deze cultuurverandering toe te zien zoekt Lotte voortdurend de samenwerking en verbinding met partners in het veld, werkgevers en beleidsmakers. Ze zet haar omvangrijke, invloedrijke netwerk in om de veranderingen die ze maakt blijvend te laten zijn. Hierbij toont zij sterk leiderschap en grote daadkracht. Haar inzet heeft inmiddels duizenden vrouwen empowered, ervoor gezorgd dat zij financieel zelfredzaam zijn en (mee)bouwen aan bedrijven die een belangrijk onderdeel uitmaken van de Nederlandse economie. Maar vooral voelen zij zich architect van hun eigen leven en van betekenis in het leven van anderen.

Lotte zet zich al ruim 8 jaar lang met grote gedrevenheid in voor de vrouwenzaak en voor emancipatie en gendergelijkheid in het bijzonder. Met de door haar eerder behaalde resultaten heeft Lotte laten zien grote impact te kunnen maken. Ze is een vrouw van vuur, die zonder twijfel geschiedenis gaat schrijven met haar inzet voor vrouwen, meisjes en vrouwen ‘of all ages’.”