De Volkskrant interviewde mij, als oprichter van AM | Talent dat het maakt, over mijn visie op ‘de krabbenmand’ n.a.v. het verschijnen van het boek ‘Krabben’ van Milou Deelen en Daan Borrel.  Ik deelde mijn eigen ervaringen met ‘krabben’ (vrouwen die elkaar naar beneden halen/wegdrukken), mijn visie op de rol die het patriarchaat hierin speelt en gaf tips hoe vrouwen er samen voor kunnen zorgen dat de werkvloer veiliger en gezonder wordt op dit vlak, zodat we elkaar kansen gunnen i.p.v. ontnemen. Naar mijn idee is dit, naast het doorbreken van het glazen plafond d.m.v. inzet op beleid (breder doorvoeren van quotum en gelijke verlofregelingen), essentieel als we tot meer gendergelijkheid en emancipatie van vrouwen willen komen.

Twee passages uit het interview :

“VROUWEN, HELP ELKAAR OMHOOG OP DE WERKVLOER. DAAR WORD JE ZELF OOK SUCCESVOLLER VAN.”

“Vrouwen trekken elkaar dus heus niet alleen maar aan de haren de krabbenmand weer in. Volgens Rensen helpt het ook dat er steeds meer beleid komt om het glazen plafond te doorbreken, zoals het vrouwenquotum en het uitbreiden van het partnerverlof. ‘Doordat er meer ruimte komt voor vrouwen, wordt het krabbenmandeffect vanzelf minder’, zegt ze.

Rensen denkt namelijk, net als Borrel en Deelen, dat het krabbenmandeffect deels wordt veroorzaakt doordat vrouwen zich in een symbolisch ondergeschikte positie bevinden. Zoals cultuurwetenschapper Margriet van Heesch verwoordt in het boek: ‘Als je al zwak staat, hard moet vechten voor je positie, dan wordt ieder ander die ook zwak staat een bedreiging.’ Borrel beschrijft het als: ‘Wanneer een andere vrouw macht pakt, zien we hen onbewust als een soort indringers. Om dit gevoel van concurrentie maar niet te hoeven voelen, maken we andere, sterke vrouwen onschadelijk door hun kwetsbaarheden of zwakheden te etaleren – zo hoeven we niet te dealen met ónze machteloosheid of onzekerheid.’”

“NIET KRABBEN MAAR DUWEN: ZO HELP JE VROUWEN WÉL VERDER:

Lotte Rensen van het platform ‘AM | Talent dat het maakt’ geeft tips hoe je elkaar als vrouwen kunt steunen op de werkvloer. Dat kan ook prima zonder dat je aan de top van een organisatie staat.

– Durf een andere vrouw credits te geven. Lotte Rensen maakte mee dat vrouwelijke collega’s, hoger in de rang dan zij, met de eer van haar werk gingen strijden. Zelf let ze altijd goed op dat ze anderen credits geeft voor hun werk. ‘Dit is iets dat je zelf kan doen als medewerker of ondernemer om andere vrouwen te steunen. Durf in een vergadering openlijk een compliment te geven aan een andere vrouw.’

– Ook geeft ze de tip om andere vrouwen aan te moedigen als er bijvoorbeeld een functie vrij komt in de organisatie. ‘Vrouwen zijn geneigd om zichzelf kleiner te maken, ze denken al snel dat ze iets niet kunnen. Moedig collega’s daarom aan om te solliciteren voor die interne functie of promotie.’

– Wees een mentor voor andere vrouwen. Rensen: ‘Dat kan ook prima als je geen leidinggevende rol hebt. Je kunt je bijvoorbeeld ook over stagiaires ontfermen en hen coachen.’”

Lees het hele artikel op Volkskrant.nl.

Heb jij interesse in een mentorship of coaching? Lees hier wat ik voor je kan betekenen.