Telegraaf vroeg mij om tips. Ook interviewden ze twee andere experts op het gebied van geld en onderhandelen. Het hele artikel lees je hier. Mijn tips vind je (in een aangevulde, uitgebreidere versie) hieronder. Moet/wil jij binnenkort onderhandelen over je salaris en kan je daar wel wat persoonlijk advies en coaching bij gebruiken? Neem dan contact met me op.

Praat over geld

Vrouwen praten over alles, behalve over geld en salaris. Jammer, want dan weet je niet welke looneis je in een gesprek kunt neerleggen. Praat er dus over geld met je familie, vrienden en collega’s. Vooral met mensen in functies die lijken op die van jou. Op die manier krijg je inzichtelijk wat je kunt vragen en in het geval dat je hebt geconcludeerd dat een collega voor hetzelfde werk meer loon krijgt, heb je een goede reden om te onderbouwen waarom je meer geld zou moeten verdienen.

Wees veeleisend

Mannen die onderhandelen over geld worden als assertief gezien, terwijl een vrouw dan maar als veeleisend wordt ervaren, blijkt uit onderzoek. Maar wees vooral veeleisend. We moeten met zijn allen maar eens af van die gendernorm. Vrouwen hoeven zich niet alleen maar dienstbaar en aardig op te stellen. Je kunt andere vrouwen hier ook bij helpen trouwens, bijvoorbeeld wanneer je gevraagd wordt om een collega feedback te geven op haar functioneren (dit is bij veel organisaties onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek). Zeg dat niet dat je haar zo’n “aardige collega” vindt maar benoem haar professionele kwaliteiten, zodat deze zowel door haarzelf als anderen gezien en erkent worden.

Zet door

Wees vasthoudend. Als het je bij je contractonderhandeling niet is gelukt om je streefsalaris te krijgen, dan is je eerste functioneringsgesprek een heel goed volgend moment om het te proberen. Laat je in niet ontmoedigen en probeer te blijven praten over wat er wel mogelijk is. Misschien kun je niet direct een hele schaal omhoog, maar bij veel organisaties is er wel ruimte om te onderhandelen over het aantal treden dat je erbij kunt krijgen wanneer je uitzonderlijk goede resultaten hebt laten zien. Verdiep je daarvoor ook in je CAO. Zorg in ieder geval dat je leidinggevende op de hoogte is van de doelen die je wilt behalen en maak hierover ontwikkelafspraken. Spreek duidelijk af aan welke organisatiedoelen jij gaat bijdragen en koppel hier concrete resultaten aan, zodat het meetbaar wordt. Leg dit ook schriftelijk vast met elkaar.

Laat resultaten zien

Houd voor jezelf een lijstje bij met de projecten waar je aan hebt gewerkt, de daaraan gestelde targets en het uiteindelijk behaalde resultaat. Op deze manier kan je helder inzichtelijk maken welke waarde (ook in geld!) jij toevoegt aan de organisatie. Neem ook mee wat je extra hebt gedaan voor jouw organisatie. Misschien voeg je wel heel veel waarde toe doordat je je op social media op eigen initiatief inzet als social ambassador voor het bedrijf, of heb je op een andere manier free publicity opgeleverd. Wellicht heb je een nieuwe klant of een waardevolle nieuwe samenwerkingspartner aangedragen vanuit jouw netwerk. Of is een vacature opgevuld doordat jij deze op jouw LinkedIn hebt gedeeld en zijn er op die manier kosten voor werving uitgespaard.

Onderhandel ook thuis

De loonkloof wordt voor een groot deel ook veroorzaakt doordat vrouwen het grootste deel van het onbetaalde werk, zoals zorg voor de kinderen op zich nemen. Hier kun je dus ook onderhandelen. Er komt nu nieuwe wetgeving rond geboorteverlof, waarin partners meer vrij kunnen nemen. Dat biedt kansen voor een meer gelijke verdeling. Hoe je de zorgtaken onderling verdeelt is heel belangrijk voor jouw verdere carrièrekansen. Praat hier dus goed over!