Bedmanieren.nl is een platform waarop serieus en onomwonden over seks wordt gepraat, om zo (h)erkenning en een opening te bieden voor een respectvol gesprek over seksualiteit. Ik werd geïnterviewd  in mijn rol als Senior Communicatieadviseur bij Rutgers en oprichter van stichting AM Talent dat het Maakt. Het gesprek vond plaats kort voordat ik af ging zwaaien bij Rutgers, om te starten met mijn nieuwe baan bij Atria, kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis en emancipatie. Ik blikte nog eenmaal terug op mijn tijd bij Rutgers en o.a. mijn werk voor SheDecides.

Het hele interview vind je hier.

Kun je iets vertellen over SheDecides?

“SheDecides is een internationale vrouwenrechtenbeweging, die zich inzet voor het recht van vrouwen en meisjes om in alle vrijheid keuzes te kunnen maken over hun eigen lijf en toekomst. De beweging is in 2017 opgericht door Lilianne Ploumen, die destijds minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking was, als reactie op de invoer van de Mexico City Policy door toenmalig president Donald Trump. Dit beleid van Trump, dat ook wel bekend is als de Global Gag Rule, heeft als gevolg dat ontwikkelingsorganisaties die toegang verschaffen tot veilige abortuszorg of informatie hierover geven, geen USAID (het Amerikaanse budget voor ontwikkelingshulp) meer ontvangen.”

Wat was jouw rol?

“SheDecides heeft in de afgelopen 4 jaar miljoenen euro’s opgehaald om de weggevallen financiering te compenseren. Als projectleider heb ik aan de wieg gestaan van SheDecides en was ik verantwoordelijk voor de lancering van het online donatieplatform. Inmiddels is SheDecides meer dan alleen een fundraising initiatief. Het is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, met lokale afdelingen. De afgelopen 4,5 jaar heb ik vanuit Rutgers vorm mogen geven aan het verder uitbreiden van de Nederlandse en tevens enige Europese tak. En heb ik mogen werken aan diverse campagnes. In de afgelopen jaren hebben we dankzij alle particuliere donateurs tienduizenden meisjes en vrouwen kunnen helpen om baas in eigen buik te blijven. Een resultaat waar ik met veel trots op terugkijk.”

En wat doet AM Talent dat het maakt?

“Stichting Talent dat het Maakt is een organisatie die ik samen met Malou Muller heb opgericht en die voortkomt uit Ambitieuze Meisjes. Tien jaar geleden begon ik met Ambitieuze Meisjes, een netwerk voor jonge talentvolle vrouwen, op de springplank van hun carrière. Samen met een team van vrijwilligers organiseerde ik lokale netwerkbijeenkomsten en trainingen, om hen aan elkaar te verbinden en te empoweren. Toen ik Ambitieuze Meisjes oprichtte betrad ik zelf net het werkveld. Daar kwam ik ook in aanraking met de problemen die zich nog altijd voordoen op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag, ongelijke beloning, de burn-out epidemie; ik kreeg er allemaal mee te maken. Dat wakkerde in mij het vuur aan om me niet meer alleen op onze achterban te richten, maar ook werkgevers en beleidsmakers te betrekken om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken.”

“Zo ontstond stichting AM Talent dat het Maakt; we helpen niet alleen vrouwen hun carrièredoelen te behalen, we fiksen ook het systeem. Onlangs behaalden we hiermee bijvoorbeeld nog een klein succes, toen we met de resultaten van onze peiling naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aantoonden hoe dit nog veel te vaak voorkomt. We legden een aantal schrijnende voorbeelden voor aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zij kwamen in een reactie hierop met de toezegging dat er meer gedaan gaat worden om dit soort gevallen te voorkomen en dat er actief wordt ingezet op goede hulp en informatievoorziening voor slachtoffers.”

“Vanuit AM Connect, de tak binnen de stichting die zich richt op onze achterban, zijn we momenteel bezig met een partnerschap waarmee we meer vrouwen in tech willen laten instromen. In het onderwijs kiezen meisjes steeds vaker voor technische profielen. Op de arbeidsmarkt zien we dit nu nog niet terug. Wij willen zorgen voor een betere representatie van vrouwen in alle sectoren. Het verschil dat vrouwen kunnen maken in de wereld is wel aangetoond, nu er in vrijwel alle sectoren die zijn aangemerkt als ‘cruciaal’ sprake is van meerderheid van vrouwen in de bezettingsgraad.”

Wat heeft je aangezet om je in te zetten voor SheDecides en AM Talent dat het Maakt? Waarom ben je hiermee gestart?

“De werelden van seksuele gezondheid en reproductieve rechten en arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid hebben veel meer overlap dan je misschien in eerste instantie zou denken. Goede seksuele voorlichting en toegang tot anticonceptie en veilige abortuszorg is cruciaal als we ervoor willen zorgen dat meisjes de kans krijgen om zelf te kunnen bepalen of en wanneer zij moeder worden. Zo kunnen ze zelf bepalen hoe lang ze willen studeren. Dit is bepalend voor hun baankansen en daarmee dus ook hun zelfstandige positie in de maatschappij.”

“De overkoepelende thema’s van al mijn werkzaamheden zijn emancipatie en gendergelijkheid. Al vroeg in mijn leven kreeg ik zelf te maken met ongelijkheid, in de vorm van klassisme en seksisme. Ik heb heel hard moeten werken voor de positie die ik vandaag de dag voor mezelf heb weten te creëren. Bij vlagen is het echt een strijd geweest. Die strijd zie ik om me heen terug bij heel veel mensen in deze maatschappij; niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mensen van kleur, LHBT’ers en mensen met een fysieke of mentale beperking.”

“Het bestrijden van onrecht is mijn motor; ik kan hier simpelweg niet mee omgaan, laat staan van wegkijken. Het werk wat ik doe is soms heel zwaar, omdat het zo persoonlijk voor me is en me daardoor ook heel erg kan raken. Daardoor heb ik geleerd dat een goede werk-privé balans belangrijk is. Het werken aan de issues waar ik me voor inzet heeft een lange adem nodig. Daarvoor is op tijd pauze nemen belangrijk. Anders houd je het niet vol, weet ik inmiddels. Als het aan mij ligt blijf ik me inzetten voor mensenrechten, en vrouwenrechten in het bijzonder, tot aan mijn pensioen. Ik wil de wereld een beetje beter achterlaten dan ik ‘m heb leren kennen.”

Wat is de belangrijkste boodschap die jij probeert uit te dragen met je werk?

“Ik wil meisjes en vrouwen ervan bewust maken dat ze het recht hebben om zelf te kunnen kiezen hoe ze vormgeven aan hun leven. Ze aanmoedigen om architect te zijn van hun eigen toekomst. Ondanks dat ik zelf vrouw ben, lesbisch en niet uit een rijke familie kom, heb ik toch ook veel privilege. Omdat ik wit ben, hoogopgeleid en geen handicap heb. Ik besef me heel erg goed dat mijn strijd daarmee heel anders is dan van heel veel andere vrouwen. Daar probeer ik anderen ook de ogen voor te openen en onderling begrip maar ook nieuwsgierigheid naar elkaar te creëren.”

“Als je met elkaar in gesprek gaat en de ander kunt horen in haar uitdagingen, dan kun je ontdekken hoe jij vanuit jouw privilege een ander kunt helpen om ook haar ambities te realiseren. Door bijvoorbeeld iemand die er anders uitziet dan jij en jouw collega’s aan een baan of opdracht in jullie organisatie te helpen. Of door zelf een keer opzij te stappen en een ander naar voren te schuiven voor een spreekopdracht of interview. Zo worden alle stemmen gehoord en de representatie in o.a. de media verbreed. Dit is essentieel om jonge meisjes te laten zien dat zij dezelfde mogelijkheden hebben als alle anderen in deze wereld. You can’t be what you can’t see.”

Wat is jouw eigen favoriete onderdeel van SheDecides en AM Talent dat het Maakt?

“Wat het meeste voldoening geeft, is om de kracht te zien in de gezichten van de vrouwen voor wie ik me inzet. Om te zien wat het betekent voor hun leven wanneer zij hun keuzevrijheid ervaren. Welke kansen ze daarmee creëren voor zichzelf. Als vrouwen samenkomen ontstaat er een energie die zich met niets anders laat vergelijken. Sisterhood; het samen beter willen maken voor elkaar in deze wereld.”

“Zowel SheDecides als AM Talent dat het Maakt hebben door de jaren heen een achterban weten te genereren van vele duizenden vrouwen. Ik geloof dat er echt iets aan het veranderen is in de wereld. Trump, die de Global Gag Rule invoerde en daarmee de aanleiding was voor de oprichting van SheDecides, is inmiddels niet meer aan de macht. De grensoverschrijdende Harvey Weinstein, waardoor de #metoo movement op gang kwam en daarmee vrouwen op de werkvloer aanspoorde om zich niet langer monddood te laten maken door de regerende macht, zit vast. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet langer getolereerd. En dit is nog maar het begin van wat vrouwen in de wereld gaan veranderen. Deze nieuwe feministische golf blijft alleen maar aan terrein winnen.”

Lotte Rensen – Fotograaf Prisca Visser

Hoe zie je de toekomst van SheDecides en AM Talent dat het Maakt over 5 tot 10 jaar?

“Per 1 mei zwaai ik af als projectleider van SheDecides bij Rutgers, maar ik heb er geen twijfel over dat deze movement met alle inspanningen van iedereen die betrokken is alleen maar zal blijven groeien. Daarnaast heb ik bij Rutgers ook het Vrienden van Rutgers netwerk opgezet, waarbij ik kunstenaars, journalisten, schrijvers, creatieve ondernemers en andere mensen die vanuit hun eigen discipline aan het thema seksualiteit koppelde aan de organisatie.”

“Wat AM Talent dat het Maakt betreft; ik hoop dat we over 10 jaar kunnen zeggen dat we de Nederlandse werkvloer echt een stuk veiliger, gezonder en kansrijker hebben kunnen maken voor vrouwen en andere minderheidsgroepen. Het zou mooi zijn als we kunnen bijdragen aan de totstandkoming en implementatie van wetgeving die strenger optreedt tegen werkgevers die verzuimen om adequaat op te treden tegen grensoverschrijdend gedrag, ongelijke beloning en werkstress. Ik wil de drempels waar ik zelf over gestruikeld ben in mijn loopbaan wegnemen voor de volgende generatie ambitieuze meisjes en vrouwen.”

Wil je nog iets delen met de volgers van Bedmanieren.nl met betrekking tot seksualiteit?

“Het heeft mij persoonlijk heel erg lang gekost om mijn seksualiteit op een goede en gezonde manier te omarmen. Net als heel veel anderen zat ik lang gevangen in de onderdrukking van het patriarchale systeem dat bepaalt hoe je vrouw hoort te zijn en hoe je als vrouw je seksualiteit mag uitdragen en beleven. Door een gebrek aan goede, volledige seksuele vorming is seksualiteit voor mij lang iets geweest wat ging over de ander, in plaats van over mezelf. Sinds ik eind 2019 uit de kast kwam is dat heel anders geworden. Ik heb ontdekt dat je door het onderdrukken van je seksualiteit een belangrijk onderdeel van je levensenergie wegdrukt.”

“Mijn aanbeveling voor iedereen zou dan ook zijn om je seksualiteit vooral aan te gaan en er de tijd voor te nemen om deze te (blijven) ontdekken. Het boek ‘Soms is liefde dit’ van Daan Borrel heeft mij hier persoonlijk erg bij geholpen. Ik zou iedereen willen aanraden het te lezen. Daan combineert hierin toevallig haar eigen ervaringen met de theorie die ze opdoet uit o.a. de onderzoeken van Rutgers. Een heel informatief boek dus, maar vooral ook echt prachtig geschreven.”