Journalisten, politici, activisten, ondernemers, hoogleraren, vloggers, ontwerpers en presentatoren. Op 28 maart 2018 bracht Rutgers dertig tafelgasten met verschillende professionele en culturele achtergronden en van verschillende leeftijden samen tijdens een exclusief diner. Rutgers werkt in 18 landen wereldwijd aan toegang tot informatie en zorg op het vlak van anticonceptie, veilige abortus, seksuele vorming, seksuele grensoverschrijding en bevolkingsgroei. Met de Vrienden van Rutgers vormen we een ambassadeursnetwerk van professionals, die opkomen voor de rechten van mensen in Nederland en ver over onze landsgrenzen heen op deze thema’s. Samen onderzoeken we nieuwe manieren om onze stemmen te laten horen in het maatschappelijk debat. Onder de noemer ‘Crossing Lines’ gingen de aanwezigen in gesprek over o.a. grensoverschrijding, ongelijkheid en diversiteit.

Voor een impressie van de avond, kijk hier.